Solució

1. Augmentar el nombre de reunions entre els països per aconseguir tractats o aliances que ajudin a millorar la situació actual o el futur

2. Fomentar les aliances entre països amb ajudes, ja siguin socials, econòmiques, etc.

3. Facilitar l’intercanvi de productes entre els països per millorar les seves relacions

4. Respectar el marge normatiu i lideratge de cada país per establir polítiques d’eradicació de la pobresa i desenvolupament sostenible